' | Oferta', 'galeria' => ' | Galeria', 'lokalizacja' => ' | Lokalizacja', 'kontakt' => ' | Kontakt' ); if(!isset($_GET['site'])) { $_GET['site'] = 'index'; } ?> <?php echo 'LEMAR' .$tytul[$_GET['site']];?>